Bitlis Düşünce ve Akademik Çalışma Grubu
$ DOLAR → Alış: 9,58 / Satış: 9,62
€ EURO → Alış: 11,15 / Satış: 11,19

Kürdistan’da Melik Ahmet Paşa ile Başlayan Soygun Dönemi

Kürdistan’da Melik Ahmet Paşa ile Başlayan Soygun Dönemi
  • 18.11.2015

I.Sultan Ahmet ( 1603 – 1617 ) döneminde küçük yaşta devşirilmek üzere saraya alınan Melik Ahmet, aslen Abaza’dır. Evliya Çelebi’nin annesi ile Melek Ahmet’in anneleri sütkardeşleri olduklarından akraba sayılırlar. Bu akrabalıktan dolayı Evliya, Diyarbakır, Mardin, Sancar, Bitlis ve Van bölgelerinde seyahatnamesini yazarken adeta Paşa’nın hizmetindedir ve ganimetlerden kendisi de pay alırken çocuklar gibi sevinmektedir.

 

 

 

 

 

  • Şakir Epözdemir

 

 

Melek Ahmet, Sarayda Enderun okulunu bitirip  “Silahtar” göreviyle ortaya çıkmıştır.  İlk görevi 1639’da Vezirlik rütbesi ile Diyarbakır Paşa Sancağına Valiliktir. 1639’da IV. Murat’ın en şaşaalı dönemidir. Bağdad’ı Fethetmiş, Bitlis’in Paşa Hamamında yıkanmış, Diyarbakır’ın büyük evliyalarından Şeyh Aziz’i öldürtmüş Kanuni’den sonra en güçlü ve en kararlı Sultandır.

IV. Sultan Murad Kasr-i Şirin antlaşmasından sonra Osmanlı Topraklarını İran’ın sürekli müdahalelerine karşı garantiye almış ve artık Kürdistan Beylerinin özel ordularına pek ihtiyaç duymadığı için, “1514 Amasya Antlaşmasını ve Kanuni’nin Emr-i Şerifini unutarak, Kürdistan’ı bir sömürge olarak görmeye ve zenginleşen şehirlerine, debdebeleşen saray ve bilinçlenen beylerine karşı harekete geçmeyi planlamış olacak ki; Osmanlı da en acımasız ve aç gözlü devşirme Melek Ahmet Paşayı Diyarbakır’a vezir rütbesi ile görevlendirmiştir.

Vikipedi –Özgür Ansiklopedisinden anlaşıldığına göre 1639 da Vezirlik rütbesi ile Diyarbakır Eyalet Valisi olarak görev alıyor. 1641’de Bağdad Valiliğine atanıyor, 1642/1644 de Şam Eyalet Valisi oluyor, 1644’te İstanbul’a dönüp IV. Sultan Murat’tan yetim kalan İsmihan Kaya Sultan adındaki kızıyla evlenip Saraya Damat oluveriyor. 1645/ 1645 ’te (aynı yılda) ikinci kez ve 1646/1648 da üçüncü kez olarak Diyarbakır’a Vali olarak görev alan bu açgözlü ve yağmacı despot, 1648 de ikinci kez Bağdat’a tayini çıkıyor ve Kasım 1649’da görevden alınıyor. Kasım 1650’de üçüncü kez Bağdat’a tayını çıkınca gözünü daha büyük bir göreve diktiğinden dolayı Bağdat Valiliğinden sarfınazar edip, 1650/1651 de bir yıl 17 gün sadrazamlık görevinde bulunuyor. Damat Bey, Valide Sultanların onaylarıyla (Kösem Sultan ve Turhan Sultan) Baş Vezirliğe terfi ediyor.

Osmanlı Hazinesi boşalmış; bu bomboş hazineyi doldurmak için esnafı vergilendirmeye ve Qarûn gibi zenginleşen devlet ekâbirlerinin hazineye katkı sunmaları istenmiş ama bu teşebbüsler isyanlarla sonuçsuz kalmıştır. IV Sultan Mehmet dönemidir. Bu Sultan, annesi Turhan Sultanın kucağında ve 4 yaşında tahta çıkması sebebiyle işi gücü avcılıktır ve hala 10 yaşındadır.  Valide Sultanlar damatlarını Sadrazamlık görevinden alıyorlar. Aynı yıl,  1651 de, Silistre Muhafızlığına atanıyor, 1652 de Rumeli Beylerbeyliği görevinde bulunuyor, 1653 te Kubbealtı veziri görevini ifa etmek üzere İstanbul’a dönüyor,  1654’te İstanbul Sadaret Kaymakamı olarak başka bir görev alıyor ve aynı yıl, yanı 1654 yılında Van Eyalet Valisi olarak Kürdistan’ı baştanbaşa soymak, Kürt Beylerinin gözlerini korkutmak ve özellikle Bitlis Beyliğini ve Sıncar’daki Yezidileri sindirmek üzere göreve başlıyor.

O, Diyarbakır da, Bağdat ve Şam’da görev almış, Kürtleri ve Arapları yakından tanımıştır. Şimdi de Van’a gidecek, Van’da görev alınca Bitlis Hükümeti ona tabi olacak ancak; Vana gitmeden Diyarbakır Paşalığının sınırları içinde bulunan Sıncar Yezidilerini soyacak, sindirecek, esir edecek ve soykırıma tabi tutacaktır. Çünkü Sincar Êzidi’dir ve onlara göre Êzîdîler kâfirdir. Bu kâfirlik deyimini Evliya Çelebi sıkça kullanmaktadır. Sünni olan Bitlis Hükümetinin üzerine gittiğinde de yine Ebdel Hani Yezitlikle itham etmişlerdir. Osmanlıların bir taktiğidir bu söylem. Hala daha bu zihniyet Kürdistan’ın 4 parçasını boyunduruk altında tutanlarca bu zihniyet ve bu vahşiyane anlayış ortada yerde durmaktadır.

İyi ki Evliya Çelebi bu kural tanımaz soyguncunun yanındadır ve iyi ki Evliya isteksiz de olsa onun despotluğunu meşru sayarak ve yaptıklarıyla övünerek anlatmaya çalışmıştır. Melek Ahmet Paşa’nın kötü tarafı yanında, Evliya Çelebi’nin onun hizmetinde olması bizim için önemli bir tesellidir. Çünkü Evliya olmasaydı bizim 17.Asrın ikinci yarısında Kürdistan’dan, Bitlis’ten ve hele Sıncar’daki Yezidilerin soykırımından haberimiz olamayabilirdi.

Osmanlı da 3 Sultan ve 2 de Valide Sultanların dönemlerinde sınırsız yetkilerle ve acımasız diktatörlüğüyle görev alan bu Enderun Paşası ve Abaza devşirmesi, yaptıklarıyla övünse de Osmanlı Devleti tarihinde kapkara bir lekedir. Bir devlet böylesine zalim bir komutanıyla veya idarecisiyle nasıl övünebilir. Kafadan Sakat Sultan İbrahim, 4 yaşında tahta çıkarılan Şehzade Avcı Mehmet ve bu dönemi simgeleyen Kösem Sultan ile Turhan Sultanların yönetimi ve de acımasız bir Abaza devşirmesinin Allahın lanetiyle çerçevelenen zalimlik ve gaddarlık levhası. Evet… Ben inanıyorum, bütün zalimlerin cinayet ve gaddarlıkla lanetlenen dosyaları görüntülü ve sesli olarak “Lavh-i Mahfuz” da saklıdır. Onlar, cehennem ateşinde yanarken, mazlumlar onları lanetleyerek yaptıkları haksızlık ve adaletsizliklerini teşhir edecek ve Allah insanlara seslenerek “- İşte zalımların akibetleri budur ” diyecektir.

Eğer Kürt-Osmanlı 1514 antlaşmasını bilmezsem, eğer sadece Yapı Kredi Bankası (YKY) yayınlanan Evliya Çelebi Seyahatnamesinin 1.cilt sayfa 86’den 104’e kadar, sadece 18 sayfalık bölümünü okumuş olsaydım hayatım boyunca Osmanlılardan nefret edecektim.

Tuhafıma giden şey; kendini ermiş bir evliya gibi lanse eden, güya Hz. Muhammed Peygamberimizi rüyasında görerek  “şefaat diyeceği yerde Seyahat Ya Resulullah” diyen, bu Abaza Ermiş Müslüman (!), Sıncar’ın yağma ve talanından kendisine düşen payından dolayı çocuklar gibi sevinmesidir. Bakınız kendisi adi geçen kitabın 104. Sayfasında ne demiş:

“- Bu hakire ganimet mallarından 7 katar deve, 7 kısrak, 3 zırh, 17 cacim nâm kilim, 3 adet kılıç ve 6 adet urban genci hizmetçi verdikten başka kendisinin ( Paşadan söz ediyor) bir samur abdest kürkünü bağışladı. Hakire gayet sevgi gösterip bir nakışlı küçük çadır da bağışlayınca başka daire sahibi olduk. Hizmetçilerimizin aldıkları çeşitli eşya ve ganimetler ile çadırımızın içi ve dışı dolup 70 adet hayvan, katır ve değerli at sahibi olduk.” 

( Lütfen “ Günümüz Türkçesiyle YKY tarafından neşredilen 2 ciltlik yapıtın 1. Cilt sayfa 86/104’ünü, 18 sayfanın tamamını okuyunuz. Bu 18 sayfayı okumakla Şengal da Kürt Êzîdîlerine  yapılan ve kayda alınmış korkunç bir soykırıma ibretle şahit olacaksınız.)

Evliya Çelebi ve Hezzo ( Kozluk )Hükümet Sancağı

Evliya’nın anlatımıyla Sincar Katliamı dönüşlerinde Diyarbakır halkı Muzaffer Orduyu çok sıcak karşılamış. Sözü Kendisine verelim: (Sayfa 105): (…)

 

“ – 26.05.1655 günü gürültülü büyük bir alay ile bu kadar esirler ve bapirler, sekban ve sarıcaların zincirlerinde çekilip sürükleyerek Diyarbekır kalesine zaferle girilince paşanın yoluna ayak altına ipekler döşeyip hoş geldin kurbanları kesildi

Diyarbakır Valisi Firari Mustafa Paşa’dır. Ertesi gün Melek Ahmet Paşa’ya düşen ganimet payını Evliyaya teslim edecektir, bakınız Evliyamız ne diyor:

 

“- Ertesi gün Gazi Mustafa hakiri davet edip ganimet mallarından Melek Ahmet Paşa Efendimize borcunu ödemek için 37 kese hakire verdi ve hakirden temessül (senet) aldı. Ve iki tavla kısrak, 50 katar urban deve, 7 katar katır, 10 adet güzel Gürcü kölesi, 150 adet küçük çadır, 15 adet nohudi sekban, sarıca ve karakullukçu çergeleri, 10 adet nakışlı ağa çergeleri ve 2000 kadar Urban mızrakları ki her birisi Bağdad kargılarıdır.”

 

Evliya Çelebi Kürtçe bilmiyor. Kürtlerle de pek irtibatlı olduğu görünmüyor.  Bazen çarşıda Pazar da halkın arasına dalsa da tercümanları, muhafızları ve özellikle şehirlerdeki yöneticilerin eğitimli adamları onu yalnız bırakmıyorlar. Diyarbakır’da, Mardin’de ve hele Sincar soykırım ve soygun seferlerinde bunları görüyoruz.

 

Farkîn (Silvan) ve Hezzo (Kozluk) tespitlerinde de doğru bulgulara ulaştığı söylenemez. Evliya’nın gezdiği Kürdistanın hemen bütün şehirlerinde büyük ulemalar, şehirlerinin geçmişini ve sosyal yaşamını tarif edebilecek düzeydedirler.  Yönetimlerin her zaman olduğu gibi İstanbuldan gelen Osmanlı Paşalarına kuşku ile yaklaştıkları bir yana Kürtlerin yabancılara yaklaşmak istemedikleri de bir gerçektir. Çünkü tarih boyunca ülkelerine gelen yabancılardan kötülük görmüşlerdir. “Roma Reş, Roma Bébext” deyimi Kürtlerin hafizalarında çoktandır yer etmiştir. Burada genellikle Evliya’ya Osmanlı Paşa Sancaklarında görevli istihbarat birimleri, Kürtlerden hoşnut olmayan gayrimüslimler, kendilerini Kürtlerden üstün görenler, Seyyahımıza yaklaşmışlardır. Bunun içindir ki tesbitlerin çoğu bulanık ve aslına uymayan afakî vurgular. Bitlis şehri bundan müstesnadir. Burada kontrol Abdel Han’ın elindedir ve kayda alınan raporu mutlaka gözden geçirilmiştir. Ayrıca Bitlis’e özel bir kıyak yaptığından dolayı ‘Han-î Âlîşan’dan’ bahşişini almıştır.

 

Tabii ki, bu arada ister istemez Kürdistan’ın diğer Şehirlerini, yönetimlerini, kimler tarafından yönetildiklerini, çarşı pazarlarını ve hep yabancılar tarafından imar edildiklerini öne südürdüğü ve efsanevi hikâyelerle anlatılan kaleler, saraylar ve de her yönetimin az çok ordularını, asayişlerini ve de eşi benzeri olmayan yemek sofralarını, Kürt mutfağını ve bu mutfaklarda, saraylarda ve sosyal tesislerde hizmet veren  – Seyyahımız tarafından köle olarak değerlendirilen – çalışanların Kürt olmadıklarını, genel de Çerkez, Abaza ve Gürcü olduklarını – kendisi Abaza olmasına rağmen – dile getiriyor olması da takdire şayandır.

 

Evliya Çelebi Şerefnamenin yazılışından 60 yıl sonra Kürdistan’dadır. Ayrıca gezdiği alanlar ve şehir merkezleri, Osmanlı kanunnameleri çerçevesinde ve Kürt-Osmanlı Amasya 1514 Antlaşmasına göre, ya Paşa Sancağı, ya Ekrad Hükümet Sancağı, ya Yurtluk ve Ocaklık Sancağı veya en azından Klasik Osmanlı Sancağı Statüsündeler. Bu durumu inkâr etmiyor, yer yer dokunmak zorunda kalıyor ama fazla açmak da istemiyor.

Sincar Yezidileri de kanunnamelerin güvencesi içindeler ve bir avuç insan koskoca İmparatorluğa baş kaldırmamıştır. “ Asayişsizlik ve başkaldırma “ iddiaları koca bir yalandır. Sadece ortada bir din çelişkisi var ve onları “kâfir” olduklarını bahane edip kendi kanun ve geleneklerini çiğnemektedirler. Seyyahımız de buna alkış tutmakta ve ‘Bapir’ diye tabir ettiği Êzîdîlerin dîni reislerini – pirlerini – zincirlere bağlayarak, Sincar’dan ta Diyarbakır’a kadar atlıların arkasında sürükleyerek getirmekteler. Seyyahımıza göre sanki bu yapılanlar doğal ve meşru imiş gibi kayda geçmesi ve ganimetlerden faydalandırıldığında çocuklar gibi sevinmesi düşündürücüdür.

 

En azında bu bilgin, bu ilim adamı Melek Ahmet Paşa’nın hem hizmetkârı ve hem de raportörüdür. Belki de halka yansımayan raporları da gerek efendisi olan Melek Ahmet Paşa’ya ve gerekse Osmanlı Devletinin stratejik kurumlarına ulaştırılıyordur. Evliyamız %100 casustur.

 

Evliya Çelebi, kalkınmış, huzurlu, imarlı ve müttefik bir ülkede, inançlı, imanlı, insaflı, mert ve cesur bir halkla beraberdir. Kendisi bile “ Kürtler olmasaydı Osmanlılar zor tutunurdu” dediğine göre, olayı gayet iyi bilmektedir. Kürdistan’dadır. O, Kürtlerin Miladi 640’tan beri Müslüman olduklarını çok iyi bilmektedir. Abazalardan kendisi gibi bazıları olsa olsa devşirme yuvalarında Müslümanlaşmış olduklarını da kesinlikle biliyordur.

 

Kürtlerin Büyük İskender belasından önce İmparatorluk kurduklarını da bilir bu muhterem. Mezopotamya da Hurrilerin, Mitanilerin, Urartuların şehirler kurduğunu, kaleler ve şatolar inşa ettiklerini ve Mezopotamya uygarlığında bu yığıt halkın katkıları olduğunu da bilir ve bilmesi de gerekir. Şerefnameyi okuduysa Miladi 837’de Sasun/Hezzo Vilayetleri ile Bitlis Vilayeti Ahlat’tan Noşîrevan’ın sülalesinden iki prensin getirilip kendilerine Kral seçtiklerini, bu prenslerin Sasani devletinin hükümdarlarının torunları olduklarını ve dolayısıyla Kürt asilzadelerinden olduklarını da  “Sultan” dediği Bitlis Hükümdarı Şeref Han’dan öğrenmiştir Evliyamız. Ama velakın Seyyahımız Hezzo (Kozluk) şehrinin  ve kalesinin isimlerini  “Zov” olarak veriyor. Oysa Şeref Han ta 9.yüzyılın başından Hezzoyu Hezzo, Hezzo Kalesini de Hezzo Kalesi olarak kaydediyor. Bu müthiş seyyah, çoğu kaleleri, dağları, kasırları, köprü ve konakları uyduruk şeylerle tarif ettiği bir gerçek,  ancak, Hazzo Kalesinin tarifi ile bilerek ezberleri bozmaya ve karıştırmaya çalıştığı apaçık ortada.

 

Bitlis ve Sason/Hezzo yönetimleri kardeş yönetimlerdir. Karakoyunlu Kara Yusuf Mısır’dan kaçarak Bitlis Beyi Emir Şemseddinin himayesine girmiş ve kendini Bitlis’te bir müddet saklamıştır(1). Sultan Kara Yusuf kızını Emir Şemseddin’e vermiş, Emir Şemseddin de Avink ve Hasankale yi kayınpederine vererek devlet kurmasına yardımcı olmuştur. Ama Seyyahımız Hezzo Kalesi için şöyle diyor (bak sayfa 115) :

“Kale yapılmadan önce karakoyunlu’dan Kara Yusuf Han’ın Kara Zov kabilesi o dağlarda yerleşik olduğu için Zov Dağı derlerdi. Onların toplanması sebebiyle bu Hezzo zemininde güzel bir şehir kurulunca Zov Şehri dediler ” vb. Yani nerdeyse Kürdistan dağlarının Türki işgalcı despotlar tarafından yaratıldığını söyleyecek düzeyde konuları saptırmaktadır bu derin bilim adamı.

 

Hezzo Kürdistan yönetimlerinden birinin payitahtı olduktan takriben 600 yıl sonra Kara Yusuf Kürdistan’a gelip Emir Şemseddinin himayesinde devlet kuruyor, en çok 40/50 yıl bu gecekondu imparatorluk hükmediyor. Bu gecekondu devlet, Akkoyunlu Uzun Hasan tarafından yıkılınca da ( 1469) Karakoyunlular Kürdistan’ı terke mecbur kalıyor veya yokoluyor.  Seyyahımız da Kürdistan toprağı üzerinde 5000 yıldır yaşayan Kürtlerin dağlarına ve şehirlerine bir yabancı yörük aşiretinin ismini veriyor. İşte seyyahımızın vicdan terazisi gerçekleri bu şekilde tartıp ölçüyor.

 

Mervani Kürt Devleti aşağı yukarı Miladi 980’den 1080 e kadar Farkın’ı başkent seçerek hükmetti. Şerefname de bu devletin tarihçesi kısa da olsa verilmiş. Seyyahımız bu olayı görmüyor ama Hz. Nuh Peyganberin tufanından sonra inşa edilen 3 şehirden birinin Cudî’de (Heştiyan) veya (Şernex/ Şırnak = Şehri Nuh), ikincisinin Sincar ve üçüncüsünün Meyafarqin olduğunu söyler ve “Kürt dilinin Hz. Nuh Peygamberin ümmetinden Melik Kürdim’den kalmıştır” der. Yani dilimiz, dinimiz, ülkemiz ve şehirlerimiz Hz. Nuh zamanından beri bizimle hayat bulmuştur, ama birileri ülkemizi anlatırken biz yokmuşuz gibi davranmaları eğer kinayeli değilse, etraflarındaki anti Kürt zümrelerden, devlet yardakçılarından, özellikle dil ve eğitim konusunda hayli gelişen gayrimüslimlerden bu saçma sapan bilgileri almakta ve Kürtlerden Kürtleri sormaya yanaşmamaktadırlar. Bazen televizyonlarda aslen Türk olmayan Kafkas/Makedon asıllı gazeteciler, akademisyenler oturup Kürtler hakkında ahkâm kesiyorlar. Kimse Kürtlerden Kürt sorununun nasıl çözülmesi gerektiğini sormuyor.

 

Pekala biliyor ve görüyoruz ki Kürdistan da ki Kiliselerin günlük vukuat defterlerinde, hala daha Kürtlerin lamı cimi yoktur. Bazen kendi kendime soruyorum; acaba azınlıkların psikolojik tavırlarından mı kaynaklanıyor bu ters duruş. Mesela Konya’da Kürtler yerleşik ve azınlıktalar; acaba Kürtlere Konya’yı soracak bir yabancı sosyologa Konya Kürtleri de Kürdistan da ki azınlıklar gibi mi cevaplayacaklar sorularını. Mesela Bir İdil’i düşünün, Mardin ve Midyat’ı da ekleseniz, Asurîlerin nüfusu bir milletvekili seçecek sayıda değil, Şirin Ahlât’ımızda yaşayan Türkler de aynı durumdalar. Eğer Ahlât’tan milletvekilleri seçiliyorsa ve eğer Asurîlerden milletvekili seçiliyorsa aldıkları oyların çoğu Kürtlerin oylarıdır. Ama Ahlât tarihi, kültürü, her şeyiyle ve Bitlis şehrini de buna katarak sadece Selçukilerin memleketiymiş gibi gösteriyorlar. Asurî’lerin Kilise Vukuat nameleri veya günlükleri basılıyor. Urfa, Mardin, Diyarbakır, Siirt gibi vilayetlerin belki bin yıllık vukuatları kocaman kitaplarla veriliyor. Allaha ve İsa’ya karşı sorumlu bu Kutsal Kiliseler;  bu topraklarda Kürtler yaşamıyorlarmış gibi davranıyorlar. Allah “- Sizleri ayrı ayrı kavimlerden yarattım ki biri birlerinizi tanıyasınız” buyurmuş. Biri birlerimizi yok sayarak, yekdiğerimizi tanımamız mümkün mü?

 

Evliya Çelebi’ye karşı bütün Kürt aydınlarının geniş sempatisi vardır. Kıymetli Seyyahımızın kaydettiği iyi şeyleri anlatmaya başlayacağım. Zaten 17.yüzyılı anlatmaya çalışırken Kürdistan’ın bu yüzyılda gelişmişliğini amaç edinmiştim. Bazen “zülfüyâra dokunur” insan. Gücenmememiz gerek. Tarih ne kadar hakikatlere dayandırılırsa o kadar faydalı olur. Hezzo Hükümet Merkezinde Evliyamız şöyle diyor:

 

“- Daha sonra 920 (1514) tarihinde Sultan I. Selim Han Çıldır (Çaldıran olacak) gazası dönüşünde (…) Selim Hattıyla kendine Hükümet kaydıyla Eyaleti Hükümeti bağışladı. Hala Süleyman Han Yazımından ( Emr-i şerifinden ) beri Diyarbekir Eyaletinin 5 hükümetinden biridir. Mefrûzu’l Kalem ve maktu ül-kadem bu Hazzo Hükümetidir ki Padişah tarafından evâmiri şeriflerinde elkabları “cenab” diye yazılır ( 2). 

 

Hazzo Hükümet Başkanı Mürteza Beg’dir. Beyin İmaretlerinden ve idare şeklinden söz ediyor Seyyahımız. Hükümetin Alaybeyi ve özel kuvvet Komutanı vardır. Mîr’ın Yetkisi sınırsız ve sonsuzdur. Dizdar (Kale komutanı), neferat ve kale Beye bağlıdır. Halkı, gençleri, piyadesi ve at binicileri hem cesur ve hem de meşhurdur. Şeyhani, Makravi ve Zivzik kılıç vurmada cab gedelec (?) taşıyıp ok atmada benzersiz kavimdir(3)”.

 

Seyyahımız Hezzo da Melik Ahmet Paşasına kavuşuyor. Firari Mustafa Paşadan senet mukabili aldığı ganimet paralarını Melek Ahmet Paşa’nın elini öperek takdim ediyor ve bu ulvi görevi yerine getirdiği için Allaha şükrediyor. Bir gece Mürtaza Bege misafir kalıp ertesi gün Veyselkarani, oradan Kefendur Kalesi ve oradan da Bitlis’e varacaklar.

 

Yolun bir yerinde – Zırkan Sancağının – Gümrük Kapısı Çarpıran veya Taronî köyü olsa gerek – (kitabın 119. Sayfasında) Zirikî Beyinin ismini dahi vermeden, bu Beyin bazı hediyelerle Paşayı karşıladığını ve paşa tarafından kendisine bir “hilat-i fahire” (kürk) giydirdiğini söylüyor(4).

______________

Dipnotlar:

 (1) – Bakınız Şerefname Hasat yy. 4.baskı M.Emin Bozarslan sayfa 432 den 437 ye kadar. Karakoyunlu Sultan Kara Yusuf’un Bitlis Kürt Yönetimiyle çok dostane olmasından dolayı Şeref Han bu dönemi gayet açık bir şekilde dile getirmiştir.

( 2 ) – Osmanlı lügatinde: mefruz ül-kalem maktu’ ül-kadem (min küll il-vücûh serbest =  her bakımdan serbest manasınadır.) Ayrıca Ekrad Hükümetleri için öngörülen bu Statu deyimini açıklayan akademisyenler genellikle “Osmanlı devleti hiçbir şekilde bu hükümetlerin dahili işlerine karışamaz, yüksek derecedeki memurları tarafından dahi bu statülerin gelir gider defterlerini kontrol edilemez” diye tabir ediyorlar. Kanunname protokollarında her yönetimin başındaki hükümdarın ünvanları bellidir. Genel de Hükümet Başkanlarına “Cenab” denir, ancak bu hükümet başkanları arasında Bitlis Hükümet başkanlarının unvanları farklıdır. Evliya Çelebi (sayfa  129 da) Abdel Han için  “Şani Yüce Han” demektedir. “Han-i alîşan hazretleri” de denilir Bitlis Beylerine.

(3)- Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi cilt 1 sayfa  115/116

(4) Osmanlı Kanunnamelerinde “Yurtluk ve Ocaklık” olan bu otonom yönetim, 1084 Mervani Devletinin yıkılmasından bu yana Derzin başkentli meşru ve kabul gören bir Kürdistan Statüsüdür. Bu Statü 1850ye kadar devam etmiştir. Bak: Zırkan Beylikleri Tarihinde DERZIN – Şakir Epözdemir – fanos yy. 1. Baski – Ankara 2011

Etiketler: / / / / / /

Selçukluların Malazgirt’e ilk saldırısı ve Bitlis’ten getirtilen mancınık
Malazgirt denince akla hep Selçuklular, 1071 tarihi ve Alparslan gelir. Ancak Alparslan’ın amcası Tuğrul Bey (Sultan Tuğrul) liderliğinde, Müslümanların Malazgirt’e...
Dersim makalesinde Kürd kelimesini ‘adi’ diye çevirdiler
Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik ve Doç. Dr. Sevim Erdem’in birlikte yazdıkları makalede yaptıkları bir alıntıda Kürd kelimesini ‘adi’ olarak çevirdikleri...
Bitlis’in önünde bağlar türküsü ve Bitlis’in asimilasyonu
Yirminci yüzyılın başlarına kadar vilayet sınırları içerisinde birçok değişik dilin* konuşulduğu kadim Bitlis’e ait şarkı, türkü, kilam, sitran, bar, horovel,...
Efsaneye göre Mardin şehrinin ismi Kürdçeden geliyormuş
Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan ve zengin şehir kültürüne sahip şehirler vardır. Bunlar arasında Mardin şehrinin adı ilk sıralarda zikredilir....
İtalya’da yazılan 1829 tarihli Bitlis Sultanı ve Köle Kız adlı eser
Özellikle 1600 – 1800 yılları arasında, Şark’a ait masallardan ve o diyarda vuku bulmuş hadiselerden esinlenerek yarı kurgu – yarı...
‘’İlk Gece Hakkı’’ Dolayımında Tarih Yazımı, Yöntem ve Kaynakların Kullanımı: Taner Akçam’a Cevap
  Bilindiği üzere tarih yazımının kendine has bir metodolojisi vardır. Tarihin ideolojik/sübjektif, özcü, kısmi ve çarpık bir vaziyet almaması için...
Taner Akçam’ın İddiaları ve Tarihi Gerçekler
Tarihi olay ve olgular bir değerlendirmeye tabi tutulacaksa, bu değerlendirmenin ilk şartı, olay veya olguların yaşandığı dönemin koşulları ve özelliklerinin...
Taner Akçam’ın Suçlamalarına Cevabımızdır
Bilindiği üzere Prof. Taner Akçam’ın 20 Nisan 2021 tarihinde Gazete Duvar’a verdiği röportajda sarf ettiği  “19. yüzyıl feodal toplumunda örneğin...
Ermeni Sorunu ve Kürdler
Tarih çalışmalarında birincil kaynaklar büyük bir önem taşır. Bu kaynakların başlıcaları; gazeteler, filmler, fotoğraflar, el yazmaları, nüfus sayımları, tapu kayıtları,...
Tarih Kayıt Cetveliyse Sosyoloji Bunun Toplum Vicdanındaki Karşılığıdır
Tarih bilimi toplumlarla ilgili verileri ortaya koyarken belgesel nitelikteki kırıntıları bir araya getirerek toplumlar hakkında genellemeler yapmaktadır. Sosyoloji bilimi ise...
‘Kuyruklu Kürt’ aşağılaması tutmadı, ‘ilk gece hakkı’ genellemesi deneyelim
‘Öküz düşünce bıçak çeken çok olurmuş’ diye bir söz vardır. Zayıf, savunmasız ve güçsüz duruma düşüldüğü taktirde, o anki durumunuzdan...
Tarihçi Taner Akçam’a Tepki
  Tarihçi Taner Akçam’ın ”19. yüzyıl feodal toplumunda örneğin Kürt bölgelerinde Kürt ağaları, evlenen Ermenilerin ilk gece hakkına sahiplerdi.” ifadelerine...
Kürtler Savaşçı ve Özgürlüklerini Seven Bir Milettir
Babil harabeleri, muazzam boyutları ile yolcuyu etkiliyor; binalar, duvarlar veya kapılar olduğu için değil, ama bir zamanlar bir binanın bulunduğu...
Endülüs’ün Emevi Abdurrahman’ı bilinirken, Bitlis Beyliği’nin Kürd Abdal Han’ı hiç bilinmez
İsimlerini çeşitli nedenlerden dolayı tarihe yazdırmış ünlü hükümdarlar vardır. Kimi cesareti, kurnazlığı, ele geçirdiği topraklar ve savaşçılığı ile, kimi de...
Bitlis’te ateşler eşliğinde Xetire, Têrintêz ve Ayd-i Kurdî kutlanırdı
Kürdlerin çok zengin, köklü ve bir okadar da kadim sözlü anlatım geleneği vardır. Kah dengbej geleneği ile kah çîvanoklar anlatımları...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ