Bitlis Düşünce ve Akademik Çalışma Grubu
$ DOLAR → Alış: 6,26 / Satış: 6,29
€ EURO → Alış: 7,37 / Satış: 7,40

Türkiye de Demokrasi Hikayesi

Türkiye de Demokrasi Hikayesi
  • 01.02.2016
  • 1.481 kez okundu

 

Hikayeye 65 yıl öncesinden başlayayım. DP’nin 1950’de iktidara geldiğini çok net olarak hatırlıyorum. 13 yaşındaydım.Babam CHP’li, Büyük Amcam DP’li olduklarından çekişme aile içinde cereyan etmeye başladı, Ayrıca amcamdan yanaydım. Bu yüzden erken yaşta politiğe olmaya başladım.

 

 

 

  • Şakir Epözdemir

 

Amcam DP’nin Bucak Başkanıydı, okuma yazma bilmiyordu. Beni bedavadan kâtip tutmuştu. Bu arada o’nu çok seviyordum.

Başvekil Adnan Menderesin Zafer Gazetesindeki beyanatlarını okurken amcamın sık sık ağladığına şahit oluyordum. O ağlarken hep mazlumun zalime karşı zaferinin gözyaşları olarak algılıyordum. Mahmut Amcam duygusal ve tertemiz bir insandı.

O zaman bizim oralarda hem okuma yazma bilinmiyordu, hem de Türkçeyi çat pat bilenler parmakla sayılacak kadarlardı. Bayanların hiç birisi bilmezdi. Bilenler askeri kışlalarda öğrenmiş olanlardı. Köyümüz 1870’lerden beri Nahiye olmakla beraber bu köyde 1949’da İMC usulü ile okula kavuşmuştu. 13 yaşımda bu İMC’lî ilkokulun 2.Sınıfında okuyordum.
Genelde DP ye DEMİRKIRAT deniliyordu. Halkın Demokrasi babından tek bir istekleri vardı, “İsmet Paşa gidecek, Jandarma baskısı bitecek” şeklindeydi. Bu baskıya Kürtçe olarak “ zilm û heqareta cendirman” denilirdi.

DP Bucak Başkanı olan Amcam sürekli olarak geniş bir alanda, yani Midyat ve Bismil’ den Ahlat ve Bulanığa kadar uzanan bölgede, o zamanın kervancılık mesleği ( takas usulü degiş tokuş) ile meşgul olduğundan bu alandaki jandarma karakollarından veya devriye gezen ekiplerinin elinden çok çekmişti. Bu geniş alan Şırnak, Siirt, Batman Bitlis ve Muş illerini kapsıyordu. Başına gelen olayları anlatırken zaman zaman göz yaşlarına hâkim olamıyordu. Anlattığı birçok olay hala aklımdadır.
DP ye bu yüzden sempati besledim, hem de baskıya ve haksızlığa karşı direnmenin bir insanlık borcu olduğuna inanarak, mazlumlardan yana olmaya küçük yaşta karar verdim.

Nahiye Merkezi olan köyümüzün Kuzey ve Güney’ini işgal eden Tanzimat Fermanının Göçebe aşiretleri, jandarma korkusunu yener yenmez, kendileri aşiret olmayan çevrelere baskı yapmaya başladılar. Şunu ifade etmek istiyorum. Aşiret olmayan Kürtler ve o zamanın gayrimüslimleri Mîrler (Kürdistan Beylikleri) zamanından kalan silahsız halktır. Avamdır. Bu kategoride olanlara “Kurmanç” denilmektedir.
Ziraat ve sanatla uğraşanlardır. Beylere ve daha sonra Osmanlılara riayet edenlerdir. Onun için hala daha o göçebe aşiret mensupları bize “re’ya” demektedirler. Tanzimat ile beraber bu silahlı zorba aşiretleri Kürdistan beyliklerinden metruke kalan arazilere yerleştirilmişlerdi.

16 yaşımda iken tek başıma bu ceberutlara karşı çıktığım için bir aşiretten hançer yaram var, diğerinden kafamda açılan dehre (DAS) yarasının izi duruyordur.
Bu dönemde dağa çıkmayı düşündüm, İnce Memedi okumamıştım, Büyük Romancı Yaşar Kemal’i de bilmiyordum ama, kafamdaki senaryo İnceden daha inceydi. Sonunda düşüne düşüne Kürdistan’ın ve Kürtlerin haklarını savunan bir siyasetçi olmaya başladım. Çünkü Kürtlerin kaderini yabancılar tarafından sağlandıkça, durumun değişmeyeceğini anlamaya başlamıştım.

Etraftaki aşiretlerin veya bazı cahil köylülerin şehirlilere karşı baskılarını da kaydetmemde yarar vardır. Demek ki daha önce şehirliler köylülere karşı haşîn davranmışlardı. Şimdi de fırsat aşiretlerin eline geçmişti, milletvekilleri şehirden olsalar bile oy potansiyeli köylünün elindeydi, şehirlilerin çoğunluğu muhalefetten sayılmaktaydı.
Kürdistan’ı görüşüm 1958 sonbaharında Mela Mustafa’nin Rusya’dan dönüşü ile başlayarak 1959’ da Kürt Aydınlarına karşı başlatılan 49’lar operasyonu ile hızlandı. Bize “Kürtçü” diyorlardı ama devletsiz olan Kürtlerin kendi kendilerini yönetmelerini ve ulusal haklarına kavuşmalarını amaçlıyorduk. Kesinlikle ırkçı değildik.
1957 seçiminden sonra artık DP taraftarı değildim. DP O zaman İsmet Paşa’ya, hatta paşanın jandarmasına dahi baskı yapmaya başlamıştı. Zalim ile mazlum yer değiştirmişlerdi.

27 Mayıs 1960 ta Diyarbakır Merkez Postanesinde Telgraf memuruydum ve o İnkılâp gecesinde muhabere cihazları başında görevliydim, hem de; Ankara telgraf cihetine bakıyordum. Bu cihet akşam saat 19.00 civarında kesildi ve bir türlü Başkentle irtibatı sağlayamadık.

O günlerin şartlarına göre İnkılâpçılar Radyo Evlerini ve PTT’yi ele geçirdi mi operasyon gerçekleşmiş oluyor ve iktidarlar sivil patronlardan asker patronlara geçiyordu. 27 Mayıs inkılâbı garip gelse de, daha sonraki müdahaleler sayesinde artık bu tür değiş tokuşlar yabancı gelmiyorlardı.
Sabaha karşı bizim PTT’nin yönetimi Askerlere geçmiş oldu.

PTT yönetimine askerler el koymuştu. Başmüdür, Müdür ve Şefler artık üniformalıydılar. Hala o manzara hatırımda ve gözlerimin önündedir.

1950’de Menderes İsmet Paşadan hükümeti devralınca sevinmiş ve alkışlamıştım. Şimdi de askerler zorba sivil diktatörlere karşı iktidarı devralmışlar diye seviniyordum. 49’ların tutuklanmaları ve Ankara Harp Okulu hücrelerine kapatılmaları da bizi iktidardan soğutmuştu. Celal Bayar ve Menderesin de İttihatçılar ve Kemalistlerin zihniyetleri ile Kürtlere baktıklarını anlamış olduk.

Sonra 1961 Anayasası, seçim ve yeni bir iktidarın iş başına gelişini izlerken, Prof. Sadi Irmak olayı ile Cumhurbaşkanlığının askerlerden olsun dayatması demokrasiye olan umudumu bir kez daha kırdı. O günkü gelenek 20 yıldan fazla sürdü. En sonunda rahmetli Turgut Özal ile Cumhurbaşkanlığı makamı sivillere geçti.

Demokrasinin 1950/60 deneyi biz Kürtlere bir gerçeği öğretmiş oldu. “- Kürtler demokratik haklarını anayasa güvencesi altına almadıkça Türkiye’de demokrasi yeşermez ve yerleşemezdi.”

Bu yüzden Kürt olarak örgütlememizin zorunlu olduğunu anlamaya başladık; 11 Temmuz 1965’te, sıcak bir günde ve Diyarbakır da Türkiye Kürdistan Demokrat Partisini (TKDP’yi) kurduk. Kurucular kurulu 6 kişiydi, bendeniz de O 6 kişiden birisiydim.

Parti Başkanımız Av. Faik Bucak, Genel Sekreterimiz Sait Elçi, kadromuzun diğer bir seçkini ve değerli önderi de Şerafettin Elçiydi.

Partimiz, programı ile nizamnamesi ile ve bildirgeleri ile Kürtçeydi. Kürdistan’a otonomi talep ediyorduk. Ayrılıkçı değildik ama bir millet olmanın bilincini öne alıyorduk. Bunun için hala daha hem Kürt ve hem de Türkiye solu bizi gericilikle itham ediyor, etmektedir.

Uzatmayacağım.

Diyarbakır da, 1968 yılının 19 Ocağında MİT tarafından bir operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alındık, 8 gün MİT binasında sorgulandık ve 27 Ocak 1968 de Diyarbakır da Hâkimin huzuruna çıkarak tutuklandık. Operasyon Ankara’dan Diyarbakır’a gelen MİT yetkililerinden Mahir Kaynak Hoca başkanlığında gerçekleştirildi. İlk sorgulamamı kendisi yaptı. O geceki sorgulamayı “Suriye Kürleri Türkiye’ye Katılırlarsa Ne Olur?” Başlığı ile Sn. Prof Mahir Hocanın Star Gazetesinde çıkan bir makalesini baz alarak bir makale yayınladım. Benim makalem 27 Temmuz 2012 de birçok Kürt İnternet Sitelerinde yayınlandı. Maalesef Türk Basını benim makalelerimi yayınlamamaktadır. Rahmetli Mahir Hocaya hitaben yazdığım makalem bu metne eklidir.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kürdistani bir partinin kurucuları olarak mahkemede partimizin programına sahip çıktığımızdan dolayı koca devlet tedirgin olmaya başladı ve “ kamu güvenliğini” bahane ederek mahkememizi Antalya’ya nakletti. 1968 de Antalya Diyarbakır’dan çok uzaktı. Otobüsle 36 saatte vardık. Hapishanenin kapısında Otobüsten – ellerimiz jandarmaların ellerine bağlı olarak- indiğimizde Ceza Evinin kapısında Baş Savcı ve Hapishane Müdürü bizleri beklediklerine şahit olduk.

Elimde gördüğünüz şu kitap, Antalya Ağır ceza Mahkemesinde Kürtlerin ulusal ve Kürdistan’ın siyasal savunmasıdır. Benim tarafımdan mahkemeye verilen ve şahsıma ait bir siyasi savunmadır. Gerek Osmanlı ve gerekse cumhuriyet döneminde Kürtler tarafından yapılan İLK SİYASİ SAVUNMADIR bu müdafaânamem.
Bizim bugünkü konumuzla, yani demokrasi meselesiyle ilgili savunmamın ilk paragrafıyla son paragraflarını okuyarak konuşmama son vermek istiyorum.

İlk paragraf:

Sayın Yargıçlar Heyeti,

Zor kullanmadan, zulme karşı sonuna kadar direnen, tüm savaş ve kavgalara karşı olan, pasif direnmeyi ve insan sevgisini beşeriyete miras bırakan silahsız savaşçı Mahatma Gandhi’nin Sömürgeci İngiliz yargıçlarına tevcih ettiği “ – Acaba Hindistan’daki mevcut ceza Evlerin de yer kalmadığı zaman, yaptığımız bu insani ve hukuki mücadelemiz yine suç sayılacak mı?” şeklinde ki gayet açık ve düşündürücü sözleriyle KÜRT MİLLETİNİN insanca yaşama davasının SAVUNMASINA başlıyorum.. “ demiş ve devam etmişimdir.

1968/235 Numaralı Dosya ile Mahkemeye verdiğim savunmam 55 sayfa olup bu kitapta yer almıştır. Kitap pêrî yayınları tarafından 2005 yılında İstanbul da yayın hayatına geçmiştir.

SAVUNMADA GEÇEN SON SÖZLERİM:

Zor kullanmadan, hak elde etme mücadelemiz devam edecektir. Çocuklarımız bize gölge babalar demeyecek, bizimle iftihar edeceklerdir. Farklı muamele savunucularının çocukları, babalarının sadakatli ve kardeş bir ulusa reva gördükleri emperyalist uygulamalarından dolayı utanacaklar ve onları affetmeyeceklerdir.
Kaba kuvvet, boyunduruk altında tutabildiği müddetçe devam edebilir. Zafer, daima hakkın ve haklının olur.
Bizler demokrasiye inanıyoruz. Sınırlarını her gün biraz daha genişleten demokrasiye. Haksız olarak bize reva görülen bu günkü sevk maddesi bir gün işlemez hale gelecek, fiilen uygulanamaz bir duruma düşecektir.

Şahsıma gelecek her türlü sonuçlara, engellere, tehlikelere ve baskılara rağmen Kürt milletinin insancıl ve barışçıl hareketi durmayacak ve milli haklarımızdan vazgeçilmeyecektir. Beşer varlığının temeli bu ahlak kaidesindendir.

Dileğimiz ölüm programı değil, hayat programıdır. Başaracağımıza inanıyor ve güveniyoruz. … 25.11.1969
Saygılarımla

Şakir EPÖZDEMİR

BANA GÖRE ÇÖZÜM:

“Demokrasinin Türkiye Sorunu” olarak adlandırdığınız sorunun önünde eğer Kürtlerin Ulusal Meselesi engelse veya engellerden birisi ise evvela bu meselenin ismini doğru koyalım.
Türkiye de Osmanlıdan beri bir Kürdistan davası vardır. Kürtler ne Bağdat’ta, ne Ankara ve İstanbul’da; ne Tahran da ne de Şam’da baş kaldırmıyorlar, baş kaldırmadılar.
Kürtler 1514’te Osmanlılarla ittifak kurduklarında da “Kürdistan Emirleri, hükümdarları ve beyleri” Kürdistan coğrafyası bazında Osmanlı devletinin kanunnamelerine geçtiler ve istimalatname senetlerini ( Gönüllü birlik senetlerini) mühürleyip imzaladılar.

Koçgiri de, Piran da veAğrıdaki başkaldırılar Kürdistan’ın bağımsızlığı veya otonom bir statüye kavuşması için yapıldı. En son başkaldırı da, 32 senedir Kürdistan toprakları üzerinde cereyan ediyor. Bunun için mesele Kürdistan meselesidir ve Kürdistan problemidir.

1965 TKDP programı Türkiye Kürdistan’ına Otonomiyi amaçlıyordu. Şimdi de yasal olarak faaliyet gösteren bu partinin devamı örgütler Federal bir statüyü savunuyorlardır.

Bunun için meseleye Kürtlerin demokratik hak talepleri gözüyle bakmak yanlıştır. İşi hafife almaya çalışmak ve yokuşa sürmektir bu tür davranışlar.

Savaşı, kavgayı ve her türlü olumsuzlukları ortadan kaldıracak tek yol ve yöntem Kürtlerin kendi toprakları üzerinde kendi kendilerini yönetmeleridir. Bu da ancak Federal bir sistemle, konfederal sistemle veya ortak devlet sistemi ile mümkündür.

Kürtlerin bugün “ Özel Yönetim veya Özerklikten” söz etmeleri ya Türk Solunun veya başka cihetlerin dayatmalarıyla ortaya çıkan ve Kürdistan halkının irade ve istekleri dışında kalan çok basit ve ucuz taleplerdir. Bu yöntem kavgayı kızıştırır. Ulusal meselelerde dolambaçlı taktikler işi çıkmazlara götürür. Çözüm sürecinin başarılmamasının en büyük sebeplerin birisi tarafların taktiksel yaklaşımlarıdır. Sorunun ismini ifade etmekten kaçınmakla derde derman bulunmaz.

Kürt ve Kürdistan sorunu çok kısa bir cümle ile ifade edebilinen bir gerçekliktir. Kürtler sadece şunu demeliler:
“Ben Kürdüm, kendi toprağımda kendi kendimi yönetmek istiyorum” hepsi bu kadar.
Bu isteğin, tarihi, coğrafi, sosyal ve hukuki ayağı vardır ve anlaşılır bir realitedir.

Siyaset uzlaşma sanatıdır. Uzlaşma adil olmak zorundadır. Hak ve hakkaniyete göre yapılan uzlaşılar süreklilik kazanır.
Devlete, devlet erkânına ve siyasete düşen görev bu meseleyi onurlu, düzeyli ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturmaktır.

ABD, Almanya ve Rusya’yı baz almalıyız. Sadece komşumuz Rusya 21 tane Özerk Cumhuriyet, onlarca Federal Devlet ve Eyaletlerle, Valisini, Belediyesini ve Parlamentosunu seçimle iş başına getirirken iç kavgaya yer verdi mi? SSCB den kapitalizme dönüşümünü sessiz sedasız gerçekleştirerek bunca devletler ondan ayrılırken kısa bir süreçte Federalizme dönüşmeyi kazasız belasız başaramadı mı?

Büyük devlet olduğumuzu sık sık iddia ediyorsak, büyük düşünmemiz ve dünyada büyük devletleri örnek almamız zorunludur. Aksı halde hep Osmanlının o debdebeli günlerini arar dururuz.

Bunun için Kürdistan sorunu ancak ve ancak Federe, Konfedere veya ortak devletler, cumhuriyetler şeklinde çözülmedikçe bu kavga bitmeyecektir diyorum. Ortak devletler olmamız kavgalı olmamızdan bin kere iyidir. Hatta ayrı ayrı dost devletler olmamız da kavgalı olmamızdan çok daha iyidir. Hala resmi görüşün “Kuzey Irak” dediği Güney Kürdistan Federal Devleti ile olan dostluk 10 sene önce bu statüyü kabullenmeyen kavgalı halden çok daha iyidir. Bu dünya kimsenin tapulu malı değildir.
En derin saygılarımla.

30.01.2016 –ABANT / Bolu

Etiketler: / / /

Mutkili Xelîl Xeyalî’nin Fotoğrafları
  Saîd-î Kurdî kendisi için ‘Milli Onurumuz’ demiştir. Jîn dergisinde yazılar yazan Xelîl Xeyalî 1900-1920 Kürd örgütlenmeleri arasında yer aldı....
Bitlis’e tütün ne zaman geldi?
Tütün denince akla hep Bitlis tütünü ve sigarası gelir. Peki tütün köken olarak hangi coğrafyaya aitti? Kaçıncı yüzyılda Osmanlı’ya ve...
Tarihimizden Bir Portre: Mela Selim Efendi
Hizan şeyhlerinden biri olan Mela Selim Efendi***, yaşadığı döneme göre oldukça bilgili ve gelişkin biri olduğundan Hizan şeyhi Sebgetullah Hizanî’nin...
1913’ün Bitlis valisi ve Hizanlı Şeyh Seyyid Ali
Bu anlatım, 1908-9 yılları arası, Bitlis ve Van’da Britanya Konsolos Yardımcısı olarak görev yapmış Arshak Safrastian’ın, 1948 yılında yayımladığı ‘Kurds...
Bîblîyografyaya Kirmanckî [Zazakî]  1963-2017 weşanîyaye
  Bîblîyografyaya Kirmanckî I1963-2017I ke hetê Mutlu Canî ra sey xebata tezê masterî amebî amadekerdiş, hetê weşanxaneyê Vateyî ra...
“ZAZA” ADININ KAYNAĞI HAKKINDA BİRKAÇ NOT
Bir Kürt toplumsal grubu olan Zazalarla ilgili yazılan yazıların kimisinde sırf mülahaza olsun diye neredeyse içinde “z” harfinin geçtiği her...
Ahlat’ın 1046’daki Kürd hükümdarı ve Nasır-i Hüsrev’in Bitlis ziyareti
İran ve İslam dünyası edebiyatı içerisinde önemli bir yere sahip olan Nasır-i Hüsrev, 1045 yılında çıktığı yedi yıllık seyahati sırasında...
“ŞÊX EVDIREHÎM ASLA TESLİM OLMAZ!”
  Ben 1929 yılının onbirinci ayında, Pali’nın (Palu’nun) Xoşmat köyünde doğmuşum. Xoşmat, esasen eski bir Ermeni köyüdür. Orada çok arazi...
Bitlis kralının başının kesilmesi ve Prenses Gülşenraz
Üzerinde Fransızca olarak ’bakın Bitlis kralının başını kesip bu sepet içerisinde size getirdim’ yazısı olan bu gravür için, daha önceki...
Bitlis nire Albanya nire?
1911 28 Eylülünde İtalyan-Osmanlı harbi başladı, 1912 8 Ekiminde küçük Karadağ krallığının Osmanlı devletine savaş ilan etmesiyle sona erdi. Bir...
Kızıl Meydan’ın sosyalist dengbeji: Sûsika Simo
Ayağındaki prangaları kopardı, sesini tüm Sovyet ülkesine duyurdu, Lenin’e yazdığı kılamlarla anıldı. İyi ki vardı, iyi ki yaşadı…   Elvan...
Tavernier 1660’larda Bitlis ve Tatvan’dan geçerken
‘Bitlis beyi ülkenin en güçlüsü. Diğer beyler ya Osmanlı Padişahı’na yada İran Şahı’na bağlı olup biat ederken, Bitlis Beyi kimseye biat...
Kayıp Kürt kolonileri – Mısır, Ürdün, Lübnan, Filistin ve Yemen Kürtleri
      Kayıp Kürt kolonileri Ortadoğu’daki Arap devletlerinde yaşayan Kürtler’in tarihi, yayılmanın efsanevi Kürt Sultan Selahaddin Eyyubi döneminde başladığını...
27 Temmuz 1655, Bitlis şehrine saldırı ve Abdal Han
‘Bitlis Kalesi’nin Osmanlı ile ne alakası ola. Bu kale Osmanlı kalesi olsa içinde Osmanlı kulu olurdu. Biz Osmanoğlu’nun kulu değil,...
Cuinet’in 1889 tarihli Bitlis Vilayeti raporu
Bu çeviri, Fransız araştırmacı yazar Vital Cuinet’in 1889 yılında Bitlis Vilayeti hakkında tuttuğu Fransızca raporun Türkçe’ye çevirisidir. Cuinet’in 1894 yılında yayımladığı...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ