Sîreta Mela Seîdê Kurdî ya li miletê Kurd Bedîuzzeman Mela Seîdê Kurdî’nın Nasihatı- Sîretên Bedîuzzeman Mela Seîdê Kurdî…

Gelê kurd!

Dî ttîfaqê de quwwet, di îttihadê de heyat, di biratiyê de se’adet, di hukumetê de selamet heye. Kabika Îttihadê û sirîta muhebbetê qewî bigrin da we ji belayê xelas bike.

Qenc guhê xwe bidinê, ez ê tistekî ji we re bibêjim:
Hûn bizanin ku sê cewherên me hene, hifzê ji me dixwazin.
Yek ÎSLAMÎYET e, ku bi hezaran xûna sehîdan buhayê wê dane.

Yê duduwan: ÎNSANÎYET, ku gerek e em nezera xelqê de bi xizmeta ‘eqlî, ciwanmêranî û însanîyetîya xwe nîsanî dunyayê bidin.

Yê sisiyan: MÎLLÎYETA me ye, ku mezîyetê da me; ê berê ku bi qencîya xwe sax in , em bi karê xwe bi hifza mîllîyeta xwe, ruhê wan qebra wan de sad bikin.

Pistî wê, sê dujminê me hene, me xerab dikin.
Yek feqîrî ye. Çil hezar hemmalê Îstembolê delîlê wê ye.

Yê duduwan: CEHALET Û BÊXWENDINÎ ye ku hezar ji nav me yek ni kanin rojnameyek bixwînin ev delîla wê ye.

Yê sisiyan: DIJMINÎ Û ÎXTILAF e ku ev ‘edawet quweta me wunda dike, me jî musteheqî terbîyê dike û hukumet jî, ji bêînsafîya xwe zulm li me dike.

Ku we ew seh kir, bizanin çara me ew e, ku em sê sûrê elmas bi destên xwe bigrin, ta ku em hersê cewherên xwe ji destên xwe nekin! Hersê dijminê xwe ser xwe rakin.

Û sûrê ‘pêshînl: ME’RÎFET Û XWENDIN e.
Yê duduwan: ÎTTIFAQ Û MUHEBBETA MÎLLÎ ye.
Yê sisiyan: ÎNSANÊ SUXLA XWE BI NEFSA XWE BIKE û mîna sefîlan ji qudreta xelkê hêvî neke û pista xwe nedê. Wesîyeta pasê:

Xwandin, xwandin, xwandin û bi destêhevgirtin, bi destêhevgirtin, bi destêhevgirtin.

Bedîuzzeman Melle Seîdê Kurdî
Çavkanî: [1] Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi , Istanbul, no: 1 (Tesrîn-î sanî 1324/ 11 Zîlka’de 1326 [1908],

TÜRKÇESİ: 

Ey Kürt Milleti!

İttifakta kuvvet, ittihatta hayat, kardeşlikte saadet, hükümette selâmet vardır.

İttihat bağını ve muhabbet ipini güçlü tutun. Ta ki sizi beladan kurtarsın.

Bana iyi kulak verin, size bir şey söyleyeceğim;

Biliniz ki, korumamız gereken üç cevherimiz vardır:

Birincisi: İslamiyettir ki, binlerce şehidimizin kanı pahasına olmuştur.

İkincisi: İnsaniyettir ki, halkın nazarında akla uygun hizmetle yiğitliğimizi ve insanlığımızı bütün dünyaya göstermeliyiz.

Üçüncüsü: Milliyetimizdir ki, bize meziyet vermiştir. Bizden öncekiler iyilikleriyle yaşıyorlar. Kendine yetebilen, milliyetini koruyup onların ruhlarını kabirlerinde şad eder.

Bundan sonra bizi perişan eden üç düşmanımız vardır:

Birincisi: Fakirliktir ki, İstanbul’daki kırk bin hamal buna delildir.

İkincisi: Cehalettir ki, binimizin bir gazete okuyamaması bunun delilidir.

Üçüncüsü: İhtilaftir ki, kuvvetimizi kaybettiriyor bizi terbiyeye müstehak kılıyor ve hükümet de kendi insafsızlığından bize zulmediyor.

Eğer bana kulak verdiyseniz iyi bilin ki, bizim çaremiz şudur:

Biz üç elmas kılıcı elimize alalım ve düşmanı üstümüzden kaldıralım.

Birincisi: Adalet, maarif ve okuma kılıcıdır.

İkincisi: İttifak ve milli muhabbet kılıcıdır.

Üçüncüsü: Kendine güven kılıcıdır.

Böylece herkes kendi işini yapsın. Sefiller gibi kimsenin gücünden ümit beklemesin ve sırtını ona dayamasın.

Son vasiyetim:

Okumak! Okumak! Okumak!

El ele vermek! El ele vermek! El ele vermek!

Molla Said-i Kürdi (Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi,1908)