DEĞERLİ BİTLİSLİ HEMŞEHRİLERİMİZ VE BİTLİS’E GÖNÜL VERMİŞ KIYMETLİ DOSTLAR

            Bir çoğumuzun bildiği gibi, hemşerilerimizin, yazarlarımızın, şairlerimizin, sanatçılarımızın ve esnaflarımızın buluşmaları için; Bitlis Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (BİTLİSKON) ve bileşenleri olan BİDEF, BİLİSFED, BİSDEF derneklerimiz ve bu derneklere gönül bağıyla bağlı olan tüm üyelerimiz ile birlikte 18-21 Ağustos 2022 tarihlerinde, İstanbul/Yenikapı etkinlik alanında “BİTLİS MEMLEKET GÜNLERİ ”ni yapmak üzere haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gerekli izin almıştık. Buna rağmen dışarıdan yapılan haksız girişimler nedeniyle bu etkinlik düzenlenememişti.

            Birçok il, o zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden başka bir yerden izin almaksızın etkinliklerini gerçekleştirirken; bizim etkinliğimiz için ısrarla Bitlis İl Kültür Müdürlüğü tarafından izin talebinde bulunmamız istenmiştir.

            Bunun üzerine daha temmuz ayında elden teslim edilen ve kayıt tarihi  ile numarası alınan yazılı müracaatımızda, yapılacak etkinliğin izne tabi olup olmadığı, tabi ise gerekli iznin verilmesi hususu arz edilmiştir. Fakat yazımıza cevap gönderilmemişti.

            Ancak bizden sonra etkinlik yapma talebinde bulunan diğer il tanıtımlarında hiçbir sorun çıkarılmamıştır. Bizleri reddetme sebepleri olarak da 2-3 ay arayla aynı il için aynı yerde verimli bir etkinliğin yapılmayacağı ve de sonradan müracaat edecek olan illere alan açmak için, olduğu öne sürülmüştür.

            Peki neden ve nasıl engellenmiştir?

            Kişisel ve grupsal çıkarlar için bazı topluluklar, yaptıkları siyasi hamlelerle memleket sadece kendilerinden ibaretmiş gibi davranıp, Bitlis adının kullanıldığı tüm etkinliklere müdahale etmişler, bu yetmezmiş gibi Tanıtım Günleri’nde esnaflardan fahiş kiralar almışlardır. Oysaki alışkanlık haline getirilen bu rantçı anlayışı sonlandırmaya örnek teşkil etmesi için bizler organizasyon firmasıyla sözleşme için yapılan görüşmelerimizde esnaflarımızdan sadece etkinlik masraflarını karşılayacak kadar kira bedelinin alınması, fazla alınmaması konusunda anlaşmıştık, muhtemelen bunu öğrenen rantçılar, çıkarlarından olmamak için etkinliğimizin gerçekleşmesine engel olmuşlardır.

            Geldiğimiz nokta şudur ki; insanlar, topluluklar, aşırı servet ve statüye sahip olan kibirliler bir yerlere bilgi, beceri ve çabayla değil de, başta siyaseti kullanarak mubah olmayan çeşitli yolları, yöntemleri uygulayarak, hak etmedikleri şekilde, sahip oldukları zenginliklerini daha da kötüye kullanarak, bir yandan yeni hemşeri dernekleri federasyonları konfederasyonları kurarken, eskilerinin de yönetimlerini ele geçirmeye çalıştıkları görülmektedir.

            Bu durum hemşeriler arasında kırgınlıklara, küskünlüklere, bölünmelere neden olmaktadır. Bunlar gerek ellerindeki medya ve sosyal medyadaki trolleri ile gerekse bunlardan nemalanan kerameti kendinden bilen menkul çıkarcı, çakma kanaat önderleri vasıtasıyla insanlara yardımcı olmaya çalışmakta ve yapmış oldukları bu basit yardımlardan dolayı toplumun kendilerine minnettar olması gerektiği algısını oluşturmaya çalışmaktadırlar.

            Sonuç olarak toplumsal değerlerimize göre hemşericilikte bencilliklerden de, fırsatçılıktan, haksızlıklar yapmaktan uzak durulması, alet olunmaması gerekmektedir.  Önceden İBB’den etkinlik yapmak için, onay  almış  bulunan hemşeri kurumlarının etkinliğini iptal ettirmek ya da iptal ettirilmiş olmasını fırsat bilip  sevinç ve mutlulukla müracaatta bulunmak, normal ahlak anlayışında utanmayı gerektirirken, yozlaşmış ve  çürümüş ahlak anlayışında ise  bencillik, haksızlık, fırsatçılık övünülecek bir beceri ve yetenek olarak görülmektedir.

            Tüm bu olanlara rağmen gelen talepler ile hemşerilerimiz arasında birliği, beraberliği, dayanışmayı artırmak ve muhtemel kırgınlıklara, ayrışmalara, kamplaşmalara sebebiyet vermemek gerektiğine inancımız tamdır. Süreçte bu etkinliği organize edecek kurum ve kuruluşlarla iki görüşme gerçekleştirdik. Bizler, “Amaç Bitlis ise şahıs ve kurum adlarından sıyrılarak ortak bir çalışmayla ilimize fayda sağlayacak her faaliyette ortak ve eşit şartlarda hizmet edebileceğimizi” ifade ettik. Tek kurumun veya birkaç kurumun ön plana çıkarılmadığı, bütün kurumların ortaklaşa olarak çalışmalarda yer alacağı “BİTLİS GÖNÜLLÜLERİ” adı altında veya “BİTLİS İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ” öncülüğünde tüm Bitlis hemşeri kurumlarının katılım ve destekleriyle müşterek yapılmasını önerdik. Bilkon bu önerimize olumlu cevap vermek bir yana, kesin ve kati bir dille reddetti. Oysaki biz barışın, birliğin ve bütünlüğün dilini kullanarak tüm kimliklerden feragat ederek ilimize hizmet etmenin en doğru yolunu gösterdik. Bu süreçte toparlayıcı ve bütünlükten yana samimi yaklaşımımızı herkese ifade ettik.

            Bu nedenlerle bizler BİTLİSKON ve bileşenleri olan BİDEF, BİLİSFED, BİSDEF hemşeri FEDERASYONLARI ve ilgili Bitlis hemşeri DERNEKLERİ olarak, toplumsal değerlerimizi yozlaştırmaktan başka hemşerilerimize gerçek anlamda bir fayda sağlamayacak   bu anlayışı kınıyor ve Bitlis’in tamamını temsil etmeyen anlayışın bu etkinliğinde olmayacağımızı kıymetli Bitlisli hemşerilerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.

BİTLİSKON (BİTLİS SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFEDERASYONU) VE 𝐁İ𝐋𝐄𝐒̧𝐄𝐍𝐋𝐄𝐑İ 𝐎𝐋𝐀𝐍 𝐁İ𝐃𝐄𝐅, 𝐁İ𝐋İ𝐒𝐅𝐄𝐃, 𝐁İ𝐒𝐃𝐄𝐅 𝐇𝐄𝐌𝐒̧𝐄𝐇𝐑İ 𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐀𝐒𝐘𝐎𝐍𝐋𝐀𝐑𝐈 𝐯𝐞 İLGİLİ 𝐁İ𝐓𝐋İ𝐒 𝐇𝐄𝐌𝐒̧𝐄𝐇𝐑İ 𝐃𝐄𝐑𝐍𝐄𝐊𝐋𝐄𝐑İ