Gelê kurd! Dî ittîfaqê de quwwet, di îttihadê de heyat, di biratiyê de se’adet, di hukumetê de selamet heye. Kabika Îttihadê û sirîta muhebbetê qewî bigrin da we ji belayê xelas bike.

Bitlisname Arşiv